Verklaring inzake gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van Pollmeier een belangrijk onderwerp. Hieronder willen wij u graag uitgebreid over de omgang hiermee informeren. Hierbij worden vanzelfsprekend alle wettelijke bepalingen van de Duitse wet inzake de bescherming van persoonlijke gegevens (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG), de Duitse wet inzake tele-media (Telemediengesetz, TMG) alsmede verdere wetgeving inzake gegevensbescherming in acht genomen.

 

Verzamelen en verwerken van gegevens

Voor het gebruik van ons online-aanbod is het in principe niet noodzakelijk persoonlijke gegevens te verstrekken. Alleen toegangsgegevens zonder relatie tot de persoon, zoals de naam van uw internet service provider, de pagina vanwaar u ons bezoekt, de namen van de aangevraagde bestanden en de datum waarop deze zijn opgevraagd, worden opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend geanalyseerd ter verbetering van ons aanbod en houden geen conclusies ten aanzien van uw persoon in.
 Persoonsgegevens worden daarentegen alleen verzameld wanneer u ons deze vrijwillig meedeelt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in het kader van de bestelling van een artikel, bij het openen van een klantaccount of bij de registratie voor onze newsletter.

 

Gebruiken en doorgeven van persoonsgegevens

Wanneer u ons opdracht geeft een dienst te verrichten of artikelen toe te sturen, worden uw persoonlijke gegevens zonder uw afzonderlijke toestemming uitsluitend gebruikt voor zover dit voor het verrichten van de dienst of het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is.
 Hiertoe behoort in het bijzonder het doorgeven van uw gegevens aan transportbedrijven, kredietinstellingen of andere voor het verrichten van de dienst of het uitvoeren van de overeenkomst ingezette servicediensten.
 Nadat de overeenkomst volledig is afgehandeld, worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen verwijderd voor zover u niet uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik.
 Wanneer u zich onder vermelding van uw e-mailadres voor de ontvangst van onze newsletter hebt aangemeld, wordt dit adres voor eigen reclamedoeleinden gebruikt, tot u de newsletter opzegt. Opzeggen is op elk moment mogelijk.

 

Gebruik van cookies

Om het bezoek aan ons internetaanbod aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op enkele pagina's zogeheten "cookies". Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Na afloop van de browser-sessie worden de meeste van de door ons gebruikte cookies weer van uw harde schijf verwijderd ("sessie-cookies"). De zogeheten "permanente cookies" blijven daarentegen op uw computer en zorgen er zo voor dat wij u bij uw volgende bezoek kunnen herkennen. Onze partnerbedrijven mogen niet via onze website middels cookies persoonsgerelateerde gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

U kunt middels overeenkomstige browserinstellingen voorkomen dat er cookies op uw computer worden opgeslagen, waardoor evenwel de functieomvang van ons aanbod kan worden beperkt.

 

Analytics en cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zog. "cookies", tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. Bij een activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om verslagen betreffende de website-activiteiten op te maken en om verdere, met het gebruik van de website en het gebruik van internet verbonden diensten voor de exploitant van de website te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt middels een overeenkomstige instelling van uw browser-software voorkomen dat cookies worden opgeslagen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet in de volle omvang gebruik zult kunnen maken van alle functies van deze website. Bovendien kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede het verwerken van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren.
 U kunt de registratie door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een Opt-Out-cookie ingesteld die de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website voorkomt: Google Analytics uitschakelen
 Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming kunt u vinden onder http://www.google.com/analytics/terms/de.html re. of onder https://www.google.de/intl/de/policies/. Wij wijzen u erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code "anonymizeIp", om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zog. IP-masking) te waarborgen.

 

Facebook, Twitter, Pinterest

Ons aanbod bevat plug-ins voor sociale netwerken als Facebook, Twitter en Pinterest. Bij het oproepen van deze pagina's wordt een verbinding tussen uw browser en de server van het betreffende sociale netwerk tot stand gebracht en worden gegevens doorgegeven. Door te klikken op de sharing-buttons ("Vind ik leuk", "Retweet" of "Pin") wordt onze informatie aan uw betreffende profiel doorgegeven en daar in uw naam gepubliceerd. Wij als aanbieder komen niets te weten over de inhoud van de doorgestuurde gegevens alsmede het gebruik ervan door Facebook, Twitter en Pinterest.
Meer informatie kunt u vinden in de betreffende verklaringen inzake gegevensbescherming van Facebook, Twitter en Pinterest.

 

Recht op informatie

U hebt op elk moment recht op gratis informatie, wijzigingen of het verwijderen van uw opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens. Hiertoe verzoeken wij u via het in het impressum vermelde adres contact met ons op te nemen.