Coöperaties

Pollmeier is lid van de Duitse federatie van de zaag- en houtindustrie en neemt deel aan talrijke gemeenschapsprojecten.

Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband e.V. (DeSH)

De cluster Bos & Hout behoort met meer dan één miljoen werknemers en een jaarlijkse omzet van ongeveer 114 miljard Euro tot de leidinggevende branches van de duitse nationale economie. De DeSH, met hoofdzetel in Berlijn, vertegenwoordigt firma’s die voor meer dan tweederden van Duitslands kaphoeveelheid rondhout verantwoordelijk zijn en is bedoeld als verbondspolitieke interessenafvaardiging van de zagerij- en houtindustrie.
Het geeft de houtverwerkende ondernemingen een politieke stem. De draagkracht van de aktiviteiten gaat van toezicht op- en mede-vormgeving aan de wetgeving tot de deelname aan campagnes en controverse debatten.

 www.saegeindustrie.de

Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband e.V. (DeSH)
Dorotheenstraße 54
D-10117 Berlin

Kooperationspartner DeSH

Bündnis Wald & Holz Thüringen

Het „Privatwaldförderung Thüringen“
projekt heeft zich de verbetering van de bosstructuren van de Turingse privébossen als doel gesteld. In een publiek-privaat partnership werd een nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven en de publieke eigenaar geinitieerd, zodat bosbouwproblemen herkend en specifiek voor klein bosbezit optimale oplossingen gevonden kunnen worden. Doel van het projekt is de waardevolle privaatbossen op lange termijn in een goede staat te brengen en optimaal te benutten en te verzorgen.

www.wald-thueringen.de

Buendnis Wald Holz Thueringen

Wald-wird-mobil.de GmbH

De duitse Bondsrepubliek is welliswaar het bosrijkste land van de Europese Unie, maar exploiteert zijn bospotentiaal onvoldoende. Een aanzienlijk deel van de bosoppervlakte is zeer versnipperd gestruktureerd. Dit kleine private bosbezit valt dikwijls onder ongunstige eigendomstoestanden. De ontoereikende bosbouwkennis van de eigenaren leiden van slechte tot helemaal geen verzorging van het bos en onttrekken dit potentiaal aan een optimaal bosgebruik. Doel van het maatschappelijke nut beogende GmbH Wald-wird-mobil.de is, de boseigenaren te ondersteunen bij het op lange termijn goed onderhouden van hun bossen.

www.wald-wird-mobil.de

 

Wald-wird-mobil.de gGmbH
Büsgenweg 3
73077 Göttingen
Germany

Wald wird mobil

Privatwaldförderung Thüringen

„Privatwaldförderung Thüringen“ (Promoting private forests in Thuringia), is a project, which is working at improving the forestal structures of Thuringian private forests. In public-private-partnerships, a close cooperation between private enterprise and public authorities was initiated in order to recognize silvicultural problems and find ideal solutions especially for the small private forests. It is the objective of this project to include valuable private forests in longterm and well-managed forestry and cultivate and groom them in an ideal way.

www.privatwald.org

Privatwaldförderung Thüringen
Possenallee 54
99706 Sondershausen

Private Waldförderung

INITIATIVE BAYERISCHER UNTERMAIN
Ökoprofit Bayerischer Untermain

ÖKOPROFIT heeft als doel om door middel van milieubeheer kostenverlagingen te realiseren.
Het project valt onder de verantwoordelijkheid van INITIATIVE BAYERISCHER UNTERMAIN
en richt zich op de in de regio gevestigde ondernemingen. Het biedt de mogelijkheid om door een verbetering van energie-efficiëntie en bedrijfsmatig milieubeheer concreet kosten te besparen en middels een rechtscontrole de naleving van wettelijke maatregelen ter bescherming van werknemers en het milieu te controleren.

De Pollmeier-zagerij Aschaffenburg ontving in juni de onderscheiding ÖKOPROFIT - bedrijf 2010/2011. De vastgelegde Ökoprofit-richtlijnen vindt u hier:

Environmental guideline Pollmeier Aschaffenburg GmbH & Co. KG

 

Öko Profit