Hout – De ecobalans van een grondstof

Wat heeft houtgebruik met klimaatbescherming te maken? Veel.

Pollmeier Buchenwald

Iedere boom produceert hout tijdens zijn bestaan. Daarvoor heeft hij naast zonlicht en de in water opgeloste voedingsstoffen uit de bodem vooral kooldioxide, CO2. Kooldioxide is een zogenaamd broeikasgas, dat in grote mate medeverantwoordelijk is voor de opwarming van het klimaat. Door hun groei onttrekken bomen grote hoeveelheden CO2 aan de atmosfeer en slagen die als koolstof op in hout. Daarnaast wordt voor mens en dier levensnoodzakelijke zuurstof geproduceerd.

Bij gebruik van hout uit duurzame bosontginning, zoals in Duitsland in de Bondsboswetgeving verplichtend voorgeschreven is, wordt het CO2 broeikasgas in houtprodukten vastgehouden, terwijl op een gelijke bosoppervlakte nieuw hout kan nagroeien. Dit is een belangrijke bijdrage aan de aktieve klimaatbescherming.

Passive klimaatbescherming door minder energiegebruik

Bij de vervaardiging van houtprodukten als bouw- en grondstof wordt enkel een klein gedeelte van de energie gebruikt, en daarmee beduidend minder CO2 uitgestoten als dit bij staal, aluminium, beton of kunststof het geval is. Naast zijn „aktieve“ eigenschap als CO2-bunker,steekt hout daarmee ook als „passive klimaatbeschermer“ door minder energieverbruik, zijn konkurrenten ecologisch ver met kop en schouder boven uit.

 

Restholz vor der Weiterverarbeitung

Hout kent geen recyclageprobleem

Zelfs het beste produkt bereikt eenmaal zijn „levenseinde“ en ook dan zijn houtprodukten bizonder milieuvriendelijk. Wanneer bij produkten uit andere grondstoffen het ecologische probleem van de recyclage opduikt, kunnen produkten uit hout CO2-neutraal als brandstof gebruikt worden.

Hout - een dagelijkse begeleider!

De kultuurgeschiedenis is onomsprekelijk verbonden met het veelvoudig gebruik van hout. Ook vandaag is hout in zijn veelzijdigheid onovertroffen, en blijft een konstante aanwezige in het dagelijkse leven. Naast „klassieke“ toepassingen, zoals in bouw en schrijnwerk vindt men hout ook in scheepsbouw, isolatieplaten, speelgoed en sporttoestellen en muziekinstrumenten. Precies zoals het moderne transportwezen in het containertijdperk niet zonder paletten, kisten en verpakkingen uit hout kan, is ook produktie van wijnen, sherry en whiskey zonder het klassieke houtvat niet denkbar. Maar ook vele alledaagse produkten, zoals papier, papieren zakdoekjes, karton en kleding uit viscose vinden hun oorsprong in één der veelzijdigste grondstoffen van deze tijd. Hout is een duurzame, innovatieve en ecologische gronstof, een waar „multitalent“!