Goed begonnen is half gewonnen. Met Pollmeier Beuk.

Bij Pollmeier leveren wij gezaagd hout in konstante, toepassingsgeorienteerde kwaliteitssorteringen – met de beste prijs-kwaliteitsverhouding voor het maken
van uw produkten. Een pure geldbesparing.

De Pollmeier norm:

 • Parallel bekant
 • Licht gestoomd
 • Beide zijden voorgeschuurd en aansluitend plank per plank voorgesorteerd
  in navolging van de strenge amerikaanse NHLA criteria
 • Zorgvuldig gedroogd tot ca. 7-9% vochtigheid.
 • Pollmeier Buchenholz - Für Ihre Sicherheit PEFC zertifiziert
Pollmeier Buchenholz - Für Ihre Sicherheit PEFC zertifiziert
 • Diktes, lengtes, breedtes

  Maat en speling
  Diktes Berekeningsmaat KD (Schuurmaat)

  - 23 mm (20,0 mm)
  - 26 mm (23,8 mm)
  - 32 mm (29,5 mm)
  - 38 mm (36,0 mm)
  - 46 mm (43,0 mm)
  - 52 mm (48,5 mm)
  - 65 mm (63,0 mm)
  - 78 mm (74,5 mm)

  speling ca. 0,3 mm
  Lengtes - 1,85 m
  - 2,15 m
  - 2,45 m
  - 2,75 m
  - 3,05 m
  - 3,35 m

  ca. 2-3 cm overmaat
  Vallende breedtes  vanaf 10 cm opwaarts, toevallige verdeling
 • Breedtenvoorsortering

  Afvalvermindering door breedte-voorsortering

  Normaal wordt gezaagd beuken in vallende breedte geleverd. Om uw afval te verminderen bieden wij U de mogelijkheid om gezaagd hout voorgesorteerd op breedte of op vaste breedte te kopen. Dit spaart niet alleen materiaalkosten, maar ook tijd.

  Sortering Superior, andere op aanvraag
  Lengtes 2,45 m / 3,05 m / 3,35 m
  andere lengtes op aanvraag
  Diktes 26 mm / (23,8 mm)
  32 mm / (29,5 mm)
  38 mm / (36,0 mm)
  52 mm / (48,5 mm)

  Breedtesortering

  Breedtegroep I

  Breedtegroep II

  Breedtegroep III

  Breedtegroep IV

  Breedtegroep V

  Breedtegroep VI

  100-124mm

  125-149mm

  150-174mm

  175-199mm

  200-224mm

  >200mm

  Vaste breedtes Breedtes van 40-220 mm in 5 mm sprongen

  Andere sorteringen en afmetingen op aanvraag.

  Kies uit 6 breedtegroepen het optimale breedtespectrum voor uw bestekmaat.

 • Kwaliteitscriteria

  Spanningsarme beuken door optimale houtvochtigheid

  Beuk is er voor gekend dat interne spanningen dikwijls „werken“ en zodoende problemen bij het verwerken en het eindprodukt veroorzaakt. De verwerker spreekt hier van gebrekkige stabiliteit. Oorzaak is een ongelijke houtvochtigheid, die bij traditioneel gedroogd zaaghout zeer dikwijls voorkomt. Om zeer spanningsarm hout met goede stabiliteit te produceren, gebruikt Pollmeier de modernste droogtechnieken: in meer dan 100 kamers komen enkel planken met telkens dezelfde dikte – machinaal in uniforme droogstapels afgestapeld. Daar er geen onbekante planken in de kamer zijn, zijn er geen „straaleffekten“: de heteluchtstroom vloeit gelijkmatig door de verschillende lagen van de droogstapels. Het technische droogprocédé wordt telkens exact aan het te drogen beuken zaaghout aangepast. Een specialiteit is het onderdrogen op 5-6% houtvochtigheid met de aansluitende conditionering.Daardoor verkrijgen de planken over de totale gemiddelde doorsnede een homogene houtvochtigheid van 7-9% - de reden van de spanningsarme Pollmeier Beuk.

  De Pollmeier-kleur

  Voor vele toepassingen hebben de houtverwerkers vandaag liefst planken van gelijke kleur, en dit in alle diktes. Kleurverschillen in individuele planken veroorzaken in het eindprodukt, bvb. in een meubel, een lelijk strepen-effect.

  Met een technisch gedegen stoomprocédé en veel ervaring legt Pollmeier de basis voor de technische droging als ook een uniforme, vastgelegde klare kleurtoon „licht gestoomd“. Een kernvergrijzing, zoals die bij ongestoomd beuken regelmatig voorkomt, wordt uitgesloten en alle planken behouden dezelfde helle kleur –de Pollmeier-kleur. Deze kleurtoon richt zich naar de marktnorm voor licht gestoomd fineer, zodat Pollmeier beuk probleemloos met fineer en eindprodukten van andere fabrikanten gekombineerd kan worden. Daarenboven waarborgt het stomen een hogere kleurvastheid bij de eindprodukten. Ter voorkoming van lattenstrepen worden tijdens het stoom-en droogproces aluminium latten gebruikt in plaats de gebruikelijke houten latten.

  Voorschuren - een waarborg voor U

  Bij traditioneel gezaagde beuk ontdekt U verborgen fouten pas na verwerking.
  Dus eigenlijk wanneer het voor U te laat is. Bij Pollmeier daarentegen wordt het hout voorgeschuurd. Zo hebben wij in de ware zin van het woord „een diepe kijk“ in ons gezaagd hout en kunnen een exacte kwaliteitssortering maken. U heeft voordeel bij ons voorschuren, aangezien U met de fouten in het hout reeds vóór de verwerking rekening kunt houden.

 • Herkomstbewijs PEFC

  Herkomstbewijs PEFC

  Wij kopen ons rondhout uitsluitend uit duurzaam en natuurvriendelijk geexploiteerde bossen – een bosexploitatie, die houtgebruik, natuurbescherming en herstel in dezelfde gebieden toelaat en toelaat dat onze bossen met al hun belangrijke funkties ook voor volgende generaties behouden blijven. Voor uw welzijn PEFC gecertifieerd.

  Pollmeier Buchenholz - Für ihre Sicherheit PEFC zertifiziert

  PEFC - Was is dat?

  De PEFC-certificatie is een transparant en onafhankelijk kontrolesysteem ter garantie van duurzaam en daarmee voorbeeldige bosexploitatie. Alle boseigenaars kunnen hier vrijwillig aan deelnemen. PEFC is bovendien een systeem ter kontrole van de herkomst:
  Van de gecertifieerde bossen via houtverwerkende bedrijven tot het eindprodukt in de winkelrekken. Met een gecertifieerde bosoppervlakte van meer dan 200 mio. hectare is PEFC wereldwijd het grootste bosbouwlabel. Sedert de oprichting van PEFC Duitsland in 1999 werden meer dan 7 mio. hectare, ongeveer tweederden van de duitse bosoppervlakte gecertifieerd. De belangrijkste normen zijn: bevordering van gemengde bestanden van passende locale boomsoorten. Kaalslagverbod.Afzien van gebruik van pesticides. Onafhankelijke certificeringsorganismen kontroleren met regelmaat de toepassing van deze voorschriften.


  www.pefc.org
   

 • Regelmatig gestelde vragen

  Waar komt het Pollmeier rondhout vandaan? Bij deze hoge kaphoeveelheden heeft dit zeker een negatieve invloed op het bosbestand.

  In onze zagerijen wordt voor de produktie van gezaagd beuken uitsluitend in duitse bossen gekapt. Sinds meer dan 200 jaar wordt in Duitsland aan duurzame bosbouw gedaan. Duurzaamheid werd toen zo omschreven, dat slechts zoveel hout gekapt mocht worden, als er ook weer kon bijgroeien. Dit zou de volgende generaties voldoende hout als grondstof garanderen. Vandaag garandeerd de boswetgeving het duurzame gebruik van alle functies van het bos. Daardoor groeit momenteel meer hout in Duitsland (volume) en bos (oppervlakte), dan er gelijktijdig gebruikt wordt. Lees hierover ook vraag 2.

  Vanwege onze moderne zaagtechniek kunnen wij ook rondhout van een middelmatige kwaliteit verwerken: het selectieve kappen laat toe, in tegenstelling tot de traditionele zaagtechniek, ook uit zulke stammen een hoog rendement aan goede zaaghoutsorteringen te halen. Daardoor hebben onze rondhoutleveranciers een grotere vrijheid van handelen in bosbouw en kunnen wij de transportafstanden zo kort mogelijk houden.

  Zijn uw produkten eigenlijk gecertifieerd (bvb. PEFC)?

  Wij zijn volgens de PEFC-normering gecertifieerd.
  Het PEFC (= Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)
  is een certificatiesysteem voor duurzaam bosbeheer, inhoudelijk gebaseerd op internationale besluiten, welke op Ministerconferenties ter bescherming van de bossen in Europa (Helsinki 1993, Lissabon 1998) door 37 Naties in Pan-Europese procedures genomen werden.

  Prioritair doel van PEFC is de documentatie en verbetering van de duurzame bosuitbating met oog voor economische, ecologische alsook sociale normen.

  Meer informatie vindt U op www.pefc.de of www.pefc.org.

  De speciale zaagtechniek levert uitsluitend "dosse" en "vals kwartier" Dat ken ik van traditionele kantenplanken: De gevolgen zijn dikwijls nerveuse planken met slechte stabiliteit. Kan ik Pollmeier beuk alsnog zonder problemen voor mijn produkten gebruiken?

  De speciale bandzaagmethode, tangential om de stam rond geeft een hoger aandeel liggende jaarringen: Om zeer spanningsarm hout met goede stabiliteit te produceren, gebruikt Pollmeier de modernste droogtechnieken: in meer dan 100 kamers komen enkel planken met telkens dezelfde dikte – machinaal in uniforme droogstapels afgestapeld. Daar er geen onbekante planken in de kamer zijn, zijn er geen „straaleffekten“: de heteluchtstroom vloeit gelijkmatig door de verschillende lagen van de droogstapels. Het technische droogprocédé wordt telkens exact aan het te drogen beuken zaaghout aangepast.

  Een specialiteit is het onderdrogen en de aansluitende conditionering.
  Daardoor verkrijgen de planken over de totale gemiddelde doorsnede een homogene houtvochtigheid – de reden van de spanningsarme Pollmeier Beuk.

  Veel traditioneel denkende verwerkers vrezen, dat vanwege de liggende jaarringen het hout na verwerking „werkt“. Dit nadeel van ongelijkmatig gedroogd hout kunnen wij vanwege onze zorgvuldige conditionering uitsluiten.

  De Pollmeier-beuk wordt beidzijdig voorgeschuurd. Veroorzaakt het schuurstof een kortere levensduur van mijn materiaal!?!

  Hier kunnen wij met een gerust geweten verzekeren: Onze zelf-ontwikkelde cylinderschuurinstallatie is een unicum in de Pollmeier-produktieketen.
  Een speciaal afzuigsysteem verhindert dat schuurresten op de planken blijven.

  De eenvoudigste en beste referenties zijn tevreden klanten: Zelfs verwerkers die grote hoeveelheden Pollmeier-beuk gebruiken melden geen verslechtering van
  de levensduur van hun materiaal.

  Overigens kunnen we dit wetenschappelijk onderbouwen: een onafhankelijk rapport van de Universiteit van Hamburg sluit duidelijk schuurresten op
  de planken uit.

  Waarom wordt het hout eigenlijk geschuurd? Dat levert mij in mijn produktie

  U kent zeker dit probleem: Bij traditioneel gezaagd hout ontdekt U verborgen fouten in het hout pas na het schaven. Pas dan, nadat U reeds kostbare arbeidstijd verloren heeft en het eigenlijk al te laat is. Het gezaagde houtoppervlak maakt het uitsluiten van bepaalde fouten zoals bvb. dampvlekken, inlopers of mineraalvlekken, bijna onmogelijk.

  Bij Pollmeier daarentegen wordt het hout voorgeschuurd. Dit laat ons letterlijk een »diepe blik« in ons gezaagd hout toe en kunnen wij een preciese kwaliteitssortering maken. U profiteert van ons voorschuren, daar U reeds vooraf fouten in het hout kan vaststellen en er rekening mee kunt houden. Dit bespaart U niet alleen afval en klachten, maar ook kosten en tijd.

  Berekeningsbasis is bij Pollmeier de KD maat, maar de dikte neemt af door

  De KD maten stemmen overeen met de standaard zaagdiktes, welke U van uw huidige leverancier gewoon bent. Vergeet echter niet: traditioneel gezaagd hout moet eerst voorbewerkt worden – de ontstane spaanders komen als afval in uw silo. Deze voorbewerking is tijdrovend.

  Bij Pollmeier worden de planken door voorschuren gekalibreerd, dus „industrieel voorbewerkt“. Wij doen deze produktiestap vanwege onze volautomatisatie. Massaproduktie is beduidend kostenbesparend. U spaart daardoor kostbare werkuren. Wij rekenen slechts het materiaalverlies aan U door. De geleverde plankdikte is dan ook maatvast en kan volledig gebruikt worden.

  Een voorbeeld: Om een traptrede met eindmaat van 42mm te maken, moet een trappenbouwer bolenhout met een berekeningsmaat tot 55mm gebruiken.
  Bij Pollmeier ligt de berekeningsmaat bij 52 mm – de geleverde 48,5mm dikte
  (na voorschuren) is vanwege de kalibrering volledig bruikbaar.
  Daaruit haalt men een eindmaat tot 45mm.

  Het voorschuren is de grondslag voor onze exacte sortering:
  alleen zo kan men fouten in het hout exact vaststellen.

  Wordt elke plank apart gemeten ?

  Om juister en efficienter te zijn, worden bij ons de planken niet apart gemeten, maar wordt met het totaal gewicht van het pak het volume in m³ omgerekend.
  De berekeningsformule houdt rekening met het specifieke houtgewicht
  van beuk bij een vochtigheidsgraad van 7-9%.

  Aansluitend wordt met een reduktiefaktor het berekende volume met de extra lengte verminderd. U ontvangt dus iets meer hout, als er door ons aangerekend wordt.

  Waar kan ik uw hout kopen? Wat is de minimum hoeveelheid?

  U kan bijna wereldwijd Pollmeier-beuk via de groothandel kopen.
  Snel en flexibel uit voorraad kopen is ook reeds in kleine hoeveelheden mogelijk:
  How to find your nearest Pollmeier-dealer. Vanaf een zeker volume zijn ook direkte leveringen mogelijk. De minimale hoeveelheden verschillen van land tot land. Meer informatie hierover kan U bij onze verkoopmedewerkers krijgen.

  Kan ik ook andere houtsoorten in de bekende Pollmeier-kwaliteit kopen?

  Momenteel zagen wij hoofdzakelijk beuken. De concentratie op slechts één houtsoort heeft ons op korte tijd tot marktleider gemaakt. U profiteert van onze
  grote know-how, welke wij met beuken in de loop der jaren opgebouwd hebben. Momenteel zijn er weinig houtsoorten in produktontwikkeling. De regel is:
  de verenging naar een kleiner aantal gestandardiseerde produkten bevoordeelt een efficiente industiele produktie: Goed hout aan een voordelige prijs!

 • Video: Pollmeier Beech ripped to widths

 • Video: Efficiënt loofhout zagen

 • Download

 • Contact