Kooperacje

Pollmeier jest członkiem Związku Federalnego Przemysłu Tartacznego i Drzewnego oraz bierze udział w licznych wspólnych projektach.

Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband e.V. (DeSH)  (DeSH)

Klaster przemysłu leśnego i drzewnego to jeden z największych pracodawców w Niemczech. Branża oferuje więcej miejsc pracy niż przemysł samochodowy i elektrotechniczny. Związek Federalny Przemysłu Tartacznego i Drzewnego reprezentuje interesy przemysłu tartacznego i drzewnego na szczeblu federalnym oraz w europejskich i międzynarodowych organizacjach i sprawach. Związek ma zadanie reprezentować swoich członków w kwestiach branżowych oraz gospodarczo-politycznych na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz wspierać ich w ich celach gospodarczych. DeSH reprezentuje i rozpowszechnia stanowisko branży w kontekście politycznym, pośrednio i bezpośrednio przy pomocy opiniotwórców i mediów. Jego zadania obejmują obserwacje i współtworzenie ustawodawczego i administracyjnego zakresu działalności poprzez klasyczny lobbing, aż do uczestnictwa w kampaniach i kontrowersyjnych debatach.

 www.saegeindustrie.de

Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband e.V. (DeSH)
Dorotheenstraße 54
D-10117 Berlin

Kooperationspartner DeSH

Bündnis Wald & Holz Thüringen

Sojusz Las i Drewno w Turyngii to dobrowolny związek różnych znaczących podmiotów gospodarki leśnej i drzewnej w Turyngii.
Wspólnym celem jest zarówno poprawa publicznego postrzegania, jak i znaczenia ekonomicznego, ekologicznego oraz społecznego łańcucha wartości dodanej drewna.

www.wald-thueringen.de

Buendnis Wald Holz Thueringen

Wald-wird-mobil.de GmbH

Republika Federalna Niemiec jest wprawdzie najbogatszym w lasy krajem Unii Europejskiej, lecz niedostatecznie wykorzystuje swój potencjał leśny. Znaczna część powierzchni lasów podzielona jest na małe kawałki. Małe, prywatne lasy podlegają często niekorzystnym stosunkom własnościowym. Niedostateczna wiedza właścicieli o gospodarce leśnej prowadzi do złej lub zupełnego braku pielęgnacji leśnej, co pozbawia te areały optymalnego wykorzystania. Celem organizacji użyteczności publicznej GmbH Wald-wird-mobil.de jest wspieranie właścicieli w powierzaniu swych lasów długoterminowemu, dobremu zarządzaniu leśnemu.

www.wald-wird-mobil.de

Wald-wird-mobil.de gGmbH
Büsgenweg 3
73077 Göttingen

Wald wird mobil

INITIATIVE BAYERISCHER UNTERMAIN - Ökoprofit bayrischer Untermain

Celem ÖKOPROFIT jest redukcja kosztów realizowana przez ochronę środowiska.
Projekt nosi nazwę INITIATIVE BAYERISCHER UNTERNEHMAIN i skierowany jest do miejscowych przedsiębiorców. Oferuje on możliwość redukcji kosztów poprzez zwiększenie efektywności energetycznej środowiska zakładowego. Poprzez wprowadzenie, utrzymanie i kontrolowanie przepisów ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.


Tartak Pollmeier Aschaffenburg otrzymuje w czerwcu wyróźnienie zakład roku 2010/2011 ÖKOPROFIT – Betrieb 2010/2011. Ustalone wytyczne ÖKOPROFIT znajdują się tu:

Zasady ochrony środowiska Pollmeier Aschaffenburg GmbH& Co. KG

Öko Profit

Förderung der Energieeffizienz und der Nutzung
erneuerbarer Energien in Unternehmen

Auf Basis einer messtechnisch gestützten Situationsanalyse im Furnierschichtholzwerk wurde ein erhebliches Einsparpotenzial durch den Tausch der bestehenden Beleuchtung in den Produktionsbereichen auf LED-Beleuchtung inkl. Tageslichtsensorik und Präsenzsensorik sowie dazugehörigem Managementsystem festgestellt und ein Lichtkonzept zur Umrüstung der Beleuchtungsanlage entwickelt.

Durch die Umstellung des Lichtmanagementsystems können schätzungsweise 30 – 70 % des Energieverbrauchs für die Beleuchtung eingespart werden.

Der empfohlene Austausch der Beleuchtung wurde im III. Quartal 2019 realisiert. Das vom Freistaat Thüringen geförderte Vorhaben wurde durch Mittel der Europäischen Union im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

www.efre-thueringen.de

EFRE