Kooperacje

Pollmeier jest członkiem Związku Federalnego Przemysłu Tartacznego i Drzewnego oraz bierze udział w licznych wspólnych projektach.

Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband e.V. (DeSH)  (DeSH)

Klaster przemysłu leśnego i drzewnego to jeden z największych pracodawców w Niemczech. Branża oferuje więcej miejsc pracy niż przemysł samochodowy i elektrotechniczny. Związek Federalny Przemysłu Tartacznego i Drzewnego reprezentuje interesy przemysłu tartacznego i drzewnego na szczeblu federalnym oraz w europejskich i międzynarodowych organizacjach i sprawach. Związek ma zadanie reprezentować swoich członków w kwestiach branżowych oraz gospodarczo-politycznych na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz wspierać ich w ich celach gospodarczych. DeSH reprezentuje i rozpowszechnia stanowisko branży w kontekście politycznym, pośrednio i bezpośrednio przy pomocy opiniotwórców i mediów. Jego zadania obejmują obserwacje i współtworzenie ustawodawczego i administracyjnego zakresu działalności poprzez klasyczny lobbing, aż do uczestnictwa w kampaniach i kontrowersyjnych debatach.

 www.saegeindustrie.de

Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband e.V. (DeSH)
Dorotheenstraße 54
D-10117 Berlin

Kooperationspartner DeSH

Bündnis Wald & Holz Thüringen

Sojusz Las i Drewno w Turyngii to dobrowolny związek różnych znaczących podmiotów gospodarki leśnej i drzewnej w Turyngii.
Wspólnym celem jest zarówno poprawa publicznego postrzegania, jak i znaczenia ekonomicznego, ekologicznego oraz społecznego łańcucha wartości dodanej drewna.

www.wald-thueringen.de

Buendnis Wald Holz Thueringen

Wald-wird-mobil.de GmbH

Republika Federalna Niemiec jest wprawdzie najbogatszym w lasy krajem Unii Europejskiej, lecz niedostatecznie wykorzystuje swój potencjał leśny. Znaczna część powierzchni lasów podzielona jest na małe kawałki. Małe, prywatne lasy podlegają często niekorzystnym stosunkom własnościowym. Niedostateczna wiedza właścicieli o gospodarce leśnej prowadzi do złej lub zupełnego braku pielęgnacji leśnej, co pozbawia te areały optymalnego wykorzystania. Celem organizacji użyteczności publicznej GmbH Wald-wird-mobil.de jest wspieranie właścicieli w powierzaniu swych lasów długoterminowemu, dobremu zarządzaniu leśnemu.

www.wald-wird-mobil.de

Wald-wird-mobil.de gGmbH
Büsgenweg 3
73077 Göttingen

Wald wird mobil

Privatwaldförderung Thüringen

Projekt „Wspomaganie lasów prywatnych Turyngii” ma za zadanie polepszenie struktur leśnych lasów prywatnych w Turyngii. W publiczno-prywatnym partnerstwie zainicjowano ścisłą współpracę między gospodarką i sektorem publicznym, w celu rozpoznawania problemów i znajdowania optymalnych rozwiązań dla małych lasów prywatnych. Zadaniem projektu jest powierzenie wartościowych lasów prywatnych długoterminowemu, dobremu zarządzaniu, w celu optymalnej gospodarki leśnej i pielęgnacji.

www.privatwald.org

Privatwaldförderung Thüringen
Possenallee 54
99706 Sondershausen

Private Waldförderung

INITIATIVE BAYERISCHER UNTERMAIN - Ökoprofit bayrischer Untermain

Celem ÖKOPROFIT jest redukcja kosztów realizowana przez ochronę środowiska.
Projekt nosi nazwę INITIATIVE BAYERISCHER UNTERNEHMAIN i skierowany jest do miejscowych przedsiębiorców. Oferuje on możliwość redukcji kosztów poprzez zwiększenie efektywności energetycznej środowiska zakładowego. Poprzez wprowadzenie, utrzymanie i kontrolowanie przepisów ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.


Tartak Pollmeier Aschaffenburg otrzymuje w czerwcu wyróźnienie zakład roku 2010/2011 ÖKOPROFIT – Betrieb 2010/2011. Ustalone wytyczne ÖKOPROFIT znajdują się tu:

Zasady ochrony środowiska Pollmeier Aschaffenburg GmbH& Co. KG

 

Öko Profit