Odpowiedzialność socjalna

Dlaczego odpowiedzialnośc socjalna i społeczna przedsiębiorstwa jest tak dyskutowanym tematem?

Ralf Pollmeier wyjaśnia co dla niego znaczy odpowiedzialność.

Dlaczego odpowiedzialnośc socjalna i społeczna przedsiębiorstwa
jest tak często dyskutowanym tematem?

Jest to jedna z bezpośrednich konsekwencji globalizacji. Związane z tym problemy
i obawy prowadzą do tego, że ludzie bardziej interesują się tym, czy i jak przedsiębiorstwa spełnią te oczekiwania. Rosnąca świadomość ekologiczna prowadzi do tego, że kosumenci w coraz większym stopniu zajmują się tym jak producenci obchodzą sią z ochroną środowiska.

 

Pollmeier Mitarbeiter

Jak Grupa Pollmeier definiuje swoją odpowiedzialnośc względem społeczeństwa ?

Odpowiedzialność socjalna oznacza dla mnie to, że w całym łańcuchu wytwarzania dóbr przedsiębiorstwo zachowuje swoją społeczną postawę. Składa się na to nie tylko ochrona środowiska ale również stosunek do współpracowników, którzy czynią przedsiębiorstwa efektywnymi. Tylko efektywne firmy mogą spełnić te oczekiwania tj.: długotrwale rozwijać produkty, tworzyć stabilne, perspektywiczne miejsca pracy, wspierać współpracowników, proponować szkolenia oraz świadczyć skuteczny wkład w ochronę środowiska.

 

Jak Grupa Pollmeier spełnia odpowiedzialność socjalną wobec swoich pracowników ?

Staramy sie zapewniać naszym pracownikom stałe miejsca pracy, przyjazne warunki oraz możliwości rozwoju ścieżki zawodowej. Wspieramy harmonię pomiędzy zawodowym zaangażowaniem i planami osobistymi współpracowników. Zdrowie naszej kadry ma dla nas duże znaczenie. Firmowa kafeteria serwuje zawsze świeże potrawy, a bezpłatne owoce są do dyspozycji pracowników. Ponadto bezpłatnie proponujemy wizyty w klubie Fitness.

Pollmeier Verwaltung

Jakie znaczenie dla Grupy Pollmeier ma ochrona środowiska?

Ochrona środowiska ma dla nas, firmy trudniącej się przerobem drewna szczególne duże znaczenie. Tartaki cierpią z powodu pewnego paradoksu. Pomimo, że produkty drzewne w porównaniu z innymi branży budowlanej np. stalą, betonem czy tworzywami sztucznymi wykazują korzystniejszy bilans ekologiczny, to tartaki nie są spostrzegane w społeczeństwie jako przedsiębiorstwa sprzyjające ekologii. W naszym szczególnym interesie jest przeciwdziałać tej postawie. Surowiec do naszej produkcji kupujemy wyłącznie w niemieckich lasch prowadzących zrównoważoną gospodarkę leśną. Długotrwała gospodarka leśna Niemiec umożliwia nie tylko korzystanie z drewna, ochronę środowiska i wypoczynek w lasach, ale również gwarantuje dyspozycyjność surowca w przyszłości. Z tych powodów wycina się z lasów tylko tyle drzew ile przybywa w tym czasie. Ponadto funkcjonuje u nas zasada „drewno z nabliższej okolicy“. Większość surowca okrągłego kupujemy z lasów zlokalizowanych w śpromieniu 150 km od każdego zakładu. To nie jest tylko wkład w ochronę środowiska i klimatu ale ma oczywisty sens ekonomiczny. Ponadto do wytwarzania energii cieplnej koniecznej do pracy komór suszarniczych, ogrzewania hal produkcyjnych i pomieszczeń biurowych używamy energetycznych odpadów poprodukcyjnych np. pyłu szlifierskiego, który jest neutralny względem CO2 i środowiska. Duże znaczenie przykładamy również do naszego nowoczesnego, energooszczędnego budynku administracyjnego.