Drewno – bilans ekologiczny surowca

Co użytkowanie drewna ma wspólnego z ochroną klimatu? Wiele.

Pollmeier Buchenwald

Drewno - bilans ekologiczny surowca

Aktywna ochrona klimatu przez pochłanianie dwutlenku węgla

Każde drzewo rosnące w lesie dostarcza drewno. Do tego oprócz światła słonecznego i gromadzonych w wodzie składników pokarmowych gleby potrzebuje przede wszystkim dwutlenku węgla (CO2 ). Dwutlenek węgla jest w dużym stopniu współodpowiedzialny za zmiany klimatu. Drzewa pochłaniają z atmosfery duże ilości CO2 i magazynują go jako węgiel zawarty w drewnie. Ponadto produkowany jest niezbędny do życia dla ludzi i zwierząt tlen.

W Niemczech, według obowiązujących ustaw leśnych, prowadzone są od dawna planowe nasadzenia. Na obszarach powyrębowych sadzone są nowe drzewa. Dwutlenek węgla jest związany w produktach drewnianych i nie jest uwalniany do atmosfery. Jest to ważny udział w aktywnej ochronie klimatu.

Pasywna ochrona klimatu przez oszczędzanie energii

Przy produkcji z drewna elementów i materiałów budowlanych z drewna wykorzystuje się mniej energii niż w przypadku stali, aluminium, betonu czy tworzyw sztucznych. Również znacznie mniej CO2 jest uwalniane do atmosfery.
Oprócz swoich cech „aktywnych” jak magazynowanie CO2 drewno jest także pasywnym „obrońcą klimatu” poprzez bardziej ekologiczne oszczędzanie energii niż konkurenci.

Restholz vor der Weiterverarbeitung

Z drewnem nie ma problemu ponownego przetwarzania

Nawet najlepszy produkt dochodzi kiedyś do końca swojej przydatności i także wtedy produkty z drewna są szczególnie przyjazne dla środowiska.
Podczas gdy produkty z innych surowców stwarzają ekologiczny problem utylizacji lub ponownego zastosowania, produkty z drewna mogą zostać użyte jako CO2 – neutralne paliwo energetyczne.