Zrównoważona gospodarka leśna w Pollmeier

Zasada równoważonej gospodarki leśnej nigdzie na świecie nie ma tak długiej tradycji jak w Niemczech. Powstała ona przed ponad 300 laty i jest od tego czasu uznawana za ideał niemieckiej gospodarki leśnej. W Niemczech zrównoważona gospodarka leśna jest wymagana na mocy Federalnej ustawy o lasach i gwarantowana w jej § 11.
Produkty Pollmeier pochodzą w 100% ze zrównoważonej gospodarki leśnej, w której wycinka surowca jest w 100% legalna i kontrolowana przez państwo. Stanowi to najważniejszy dowód legalności pochodzenia w myśl różnych regulacji międzynarodowych, takich jak Rozporządzenie UE w sprawie drewna (EUTR), Lacey Act w USA czy Australian Illegal Logging Prohibition Act.
Oprócz przepisów prawnych istnieją również dodatkowe systemy certyfikacji (dla gospodarki leśnej), takie jak PEFC™(PEFC/04-31-0545), MTTC, SFI, FSC®, gwarantujące konsumentowi określone minimalne standardy w odniesieniu do m.in. zrównoważonego rozwoju i innych kryteriów. Systemy certyfikacji badają jednak standardy danej organizacji – nie ramowe warunki prawne. W zależności od ustawodawstwa, certyfikacja stanowi co prawda ważny punkt oparcia w ocenie legalności, nie stanowi jednak automatycznie jej dowodu.

Ważniejsze niezależne systemy certyfikacji (lasów):

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) www.pefc.org


Zalety PEFC™:

  • dobra dostępność objętości dzięki szerokiej certyfikacji w obszarze gospodarki leśnej
  • renomowana marka
  • relatywnie niewielka ilość biurokracji
  • uznawanie innych systemów, takich jak MTTC® i SFI®
  • certyfikowane materiały nie wymagają zazwyczaj dodatkowego narzutu

Wada PEFC™:

  • mniej znany przez konsumentów niż FSC®

Wszystkie produkty Pollmeier posiadają zasadniczo certyfikat PEFC ™.

SFI® (Sustainable Forestry Initiative) www.sfiprogram.org

  • najważniejszy system certyfikacji w USA i Kanadzie
  • uznany przez PEFC™

MTCC® (Malaysian Timber Certification Council) www.mtcc.com.my

  • ważny system certyfikacji w Azji i rejonie Pacyfiku
  • pierwszy system certyfikacji drewna egzotycznego uznany przez PEFC™

FSC® (Forest Stewardship Council) https://ic.fsc.org/

Produkty z certyfikatem FSC® są dostępne w Pollmeier na zamówienie FSC® (FSC-C111902).