Odpowiednie sortowanie - zaleta tarcicy Pollmeier

Nasi klienci otrzymują jednolity produkt o powtarzalnej jakości w cenie stosownej do jego produktywności osiąganej dzięki naszemu „sortowaniu przeznaczeniowemu“ tj. segregowaniu tarcicy według kryterium efektywności wykorzystania konkretnej klasy do konkretnego wyrobu, w celu uzyskania najwyższej wydajności materiałowej (sortowanie tarcicy według przeznaczenia w wyrobie).

Wybierz z naszego szerokiego asortymentu - klasy Pollmeier.

Superior

Najlepsza klasa Pollmeier polecana producentom, którzy doceniają wysoką wydajność materiałową oraz skrócony czas obróbki.

Superior

Vorderseitenansicht der Sortierung
Vorderseitenansicht der Sortierung

Superior Beech Timber

Superior 1 Face

"Tarcica jednostronna" do produkcji długich, jednostronnie widocznych elementów.

Superior 1 Face

Schnittholz Superior 1 Face Detail
Schnittholz Superior 1 Face Detail

Superior 1 Face Beech Timber

Superior Colour

Tarcica sortowana specjalnie dla producentów, którzy potrzebują wysokiej jakości drewno i nie stawiają wymagań kolorystycznych.

Superior Colour

Schnittholz Superior Colour Detail
Schnittholz Superior Colour Detail

Superior Colour Beech Timber

Superior Colour Redheart Beech Timber

Tarcica sortowana z uwzględnieniem fałszywej twardzieli.

Superior Colour Redheart

Schnittholz Superior Colour Rotkern Detail
Schnittholz Superior Colour Rotkern Detail

Superior Colour Redheart Beech Timber

Yield Plus 23-32

Nowa klasa o nazwieYield Plus oferuje tarcicę o wyjątkowej jakości.

Yield Plus 23-32

Schnittholz Yield Plus 23-32 Detail
Schnittholz Yield Plus 23-32 Detail

Yield Plus 23-32 Beech Timber

Yield Plus 38-78

Nowa klasa o nazwieYield Plus oferuje tarcicę o wyjątkowej jakości.

Yield Plus 38-78

Schnittholz Yield Plus 23-32 Detail
Schnittholz Yield Plus 23-32 Detail

Yield Plus 38-78 Beech Timber

Cabinet

Tarcica z przeznaczeniem na długie i średnie elementy.

Cabinet

Schnittholz Cabinet Detail
Schnittholz Cabinet Detail

Cabinet Beech Timber

Cabinet Colour

Tarcica bukowa Cabinet Colour zasadniczo odpowiada wymogom klasy Cabinet z wyjątkiem różnic kolorysty- cznych, które tutaj nie stanowią wad.

Cabinet Colour

Schnittholz Cabinet Colour Detail
Schnittholz Cabinet Colour Detail

Cabinet Colour Beech Timber

Bend

Bend

Schnittholz Bend Detail
Schnittholz Bend Detail

Bend Beech Timber

Custom Shop

Tarcica sortowana z uwzględnieniem korzyści ekonomicznych, dla tych producentów, którym oprócz większych i średnich długości zależy również na wykorzystaniu krótszych odcinków.

Custom Shop

Schnittholz Bend Detail
Schnittholz Bend Detail

Custom Shop Beech Timber

Cabinet /Custom Shop 1 Face

Tarcica sortowna specjalnie pod kątem tych wyrobów, w których widoczna jest tylko jedna strona, tzw. "tarcica jednostronna".

Cabinet/Custom Shop 1 Face

Schnittholz Cabinet Custom Shop Detail
Schnittholz Cabinet Custom Shop Detail

Cabinet /Custom Shop 1 Face Beech Timber

Colour

Tarcica dobrej i średniej jakości z zabarwieniami (fałszywa twardziel itp.).

Colour

Schnittholz Colour Detail
Schnittholz Colour Detail

Colour Beech Timber

Colour Rotkern

Tarcica sortowana z uwzględnieniem fałszywej twardzieli

Colour Redheart

Schnittholz Colour Rotkern Detail
Schnittholz Colour Rotkern Detail

Colour Redheart Beech Timber

Rustic

Rustic

Schnittholz Rustic Detail
Schnittholz Rustic Detail

Rustic Beech Timber

Common Shop

Tarcica z przeznaczeniem na krótkie i niewidoczne elementy.

Common Shop

Schnittholz Commonshop Rotkern Detail
Schnittholz Commonshop Rotkern Detail

Common Shop Beech Timber