Odpowiednie sortowanie - zaleta tarcicy Pollmeier

Oferujemy tarcicę do wytwarzania Państwa produktów w stałym, zorientowanym na użytkownika asortymencie jakościowym – o najlepszym stosunku jakości do ceny

Jakość tarcicy Pollmeier:

 • obustronnie obrzynana
 • lekko parzona
 • dwustronnie szlifowana, sortowana na bazie amerykańskich kryteriów NHLA
 • suszona w zakresie 7-9% wilgotności drewna
 • Pollmeier Buchenholz - Für Ihre Sicherheit PEFC zertifiziert
Pollmeier Buchenholz - Für Ihre Sicherheit PEFC zertifiziert
 • Grubości, długości, szerokości

  grubości wymiar obliczeniowy KD (po szlifowaniu)

  - 23 mm (20,0 mm)
  - 26 mm (23,8 mm)
  - 32 mm (29,5 mm)
  - 38 mm (36,0 mm)
  - 46 mm (43,0 mm)
  - 52 mm (48,5 mm)
  - 65 mm (63,0 mm)
  - 78 mm (74,5 mm)

  dokładność wymiaru +/- 0,3 mm
  długości - 1,85 m
  - 2,15 m
  - 2,45 m
  - 2,75 m
  - 3,05 m
  - 3,35 m

  około 2-3 cm nadmiar
  różne szerokości od 10 cm wzwyż
 • Sortowanie na szerokość

  Optymalizacja rozkroju poprzez wstępne sortowanie szerokości desek

  Szerokości desek standardowej tarcicy Pollmeier jest różna, jednak nie mniejsza niż 10cm. Istnieje możliwość zakupu tarcicy sortowanej według szerokości lub nawet listew o ściśle określonej szerokości desek. Pozwala to na redukcję kosztów materiałowych oraz pracy.

  sortowanie

  Superior

  długości

  2,45 m / 3,05 m / 3,35 m
  inne długości na zlecenie

  grubości

  26 mm / (23,8 mm)
  32 mm / (29,5 mm)
  38 mm / (36,0 mm)
  52 mm / (48,5 mm)
   

  sortowanie wg szerokości desek

  Grupa szerokości I

  Grupa szerokości II

  Grupa szerokości III

  Grupa szerokości IV

  Grupa szerokości V

  Grupa szerokości VI

  100-124mm

  125-149mm

  150-174mm

  175-199mm

  200-224mm

  >200mm

  listwy szerokości od 40-220 mm stopniowane co 5 mm

  Inne szerokości i długości na życzenie.

  Istnieje możliwość wyboru jaknajkorzystniejszego zakresu szerokości spośród 6 grup.

 • Kryteria jakości

  Redukcja naprężeń poprzez optymalne suszenie

  Buk jest znany z dużych naprężeń wewnętrznych, które stwarzają problemy podczas obróbki drewna oraz użytkowania wyrobów. Mówi się wtedy o braku zdolności zachowania kształtu. Powodem tego jest nierównomierna wilgotność drewna, która często występuje przy tradycyjnym sposobie suszenia. Pollmeier dysponując najnowocześnieszą technologią suszenia zapewnia stabilność wymiarową drewna.
  W ponad 100 komorach znajdują się automatycznie sztaplowane, obrzynane deski o jednakowej grubości. Dzięki temu wyeliminowano „efekt dyszy“, a strumień powietrza przepływa równomiernie pomiędzy warstwami tarcicy. Proces suszenia jest każdorazowo dostosowywany do konkretnej partii drewna. Ciekawostką procesu jest obniżanie wilgotności drewna do 5-6% przed fazą kondycjonowania co zapewnia jednakową wilgotność 7-9% w całym przekroju deski i relaksację naprężeń wewnętrznych drewna.

  Barwa drewna Pollmeier

  Jednolita w przekroju barwa drewna jest ważna dla wielu producentów wyrobów z drewna. Różnice kolorystyczne powodują niepożądany efekt estetyczny, np. „zebra“ na frontach meblowych.

  Duże doświadczenie oraz umiejętość parzenia i suszenia pozwoliły na zdefiniowanie charakterystycznej „lekko parzonej“ barwy drewna Pollmeier. Nierównomierne zabarwienie, które często występuje w tarcicy nieparzonej zostało wyeliminowane. Tarcica Pollmeier ma jednolity kolor. Barwa doskonale odpowiada kolorowi lekkoparzonej okleiny bukowej, która jest najpopularniejsza na rynku. Dzięki temu tarcica może być zestawiana z innymi popularnymi produktami bukowymi.
  W celu uniknięcia „śladów po przekładkach“ Pollmeier stosuje specjalne aluminiowe przekładki, które gwarantują jednolity kolor na powierzchni desek.

  Wstępne szlifowanie – pewność wyboru

  W przypadku tradycyjnej tarcicy szorstkiej ukryte wady drewna można dostrzec najwcześniej po obróbce wstępnej, a więc wtedy, gdy jest zazwyczaj za późno. Tarcica Pollmeier jest wstępnie szlifowana, przez to uzyskujemy w dosłownym znaczeniu „głęboki wgląd“ w drewno. Umożliwia to precyzyjną segregację zorientowaną na efektywne wykorzystanie drewna w wyrobie.

  --> Polnisches Bild fehlt!

  Die Qualitätskriterien von Pollmeier Schnittholz

 • Certyfikat PEFC

  Certyfikat PEFC

  Kupujemy drewno okrągłe wyłącznie z lasów zarządzanych zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska prowdzących zrównoważoną gospodarkę leśną. Pozwala to na wzrost zasobów drzewnych oraz zapewnienie funkcji lasu dla obecnych i przyszłych pokoleń. Gwarancją tych działań jest certyfikat PEFC.

  Pollmeier Buchenholz - Für ihre Sicherheit PEFC zertifiziert

  Certyfikat PEFC

  PEFC to organizacja pozarządowa utworzona w celu wspierania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez system certyfikacji zasobów leśnych oraz producentów wyrobów z drewna. Każdy właściciel lasu oraz producent może dobrowolnie uczestniczyć w tym procesie. Certyfikat PEFC jest dowodem pochodzenia drewna w łańcuchu: od lasu poprzez producenta aż do gotowego wyrobu. Jest to największa organizacja, która kontroluje 200 mln ha lasów na świecie. Niemiecka jednostka PEFC została utworzona w 1999 roku.
  Dwie trzecie powierzchni lasów w Niemczech tj. ok 7 mln ha podlega kontroli tej organizacji. Podstawowe wymagania to: wspieranie drzewostanów mieszanych, zakaz zrębu zupełnego, rezygnacja ze środków ochrony roślin. Kontroli dokonują niezależne jednostlki certyfikujace w regularnych odstępach czasu z zachowaniem wymaganych przepisów.


  www.pefc.org
   

 • Najczęściej zadawane pytania

  Skąd Pollmeier sprowadza surowiec? W przypadku tak dużych ilości z pewnością odbija się to niekorzystnie na drzewostanie.

  W naszych tartakach używamy do produkcji wyłącznie surowiec pochodzący z lasów niemieckich. Od ponad 200 lat w Niemczech gospodarka leśna oparta jest na zasadzie: ile się pozyska drewna, tyle należy posadzić. Dzisiejsze ustawy o lasach zapewniają długotrwałe korzystanie ze wszystkich funkcji lasów. W Niemczech przybywa coraz więcej drewna (objętościowo) i lasów (pod względem powierzchni)
  w stosunku do ilości wykorzystanych w tym samym czasie. Przeczytaj również odpowiedź pytanie nr 2.

  W oparciu o naszą nowoczesną technikę produkcji możemy przecierać również dłużyce średniej jakości. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod przetarcia, selektywne cięcie umożliwia pozyskanie również z tego typu dłużyc wysokowydajnej tarcicy. Z tego powodu zwiększa sie dostępność surowca w najbliższych nam rejonach, przez co zostaje skrócona droga transportu drewna okragłego.

  Czy Wasze produkty posiadają certyfikat (np. PEFC)?

  Posiadamy certyfikat PEFC.

  System certyfikatów dla długotrwałego zagospodarowywania zasobów leśnych PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes) bazuje na międzynarodowych uchwałach, jakie zostały podjęte przez 37 krajów w procesie integracji europejskiej na konferencjach ministerialnych w celu ochrony lasów w Europie (Helsinki 1993, Lisbona 1998).
  Nadrzędnym celem PEFC jest dokumentowanie i ulepszanie zagospodarowywania lasów w zgodzie ze standardami ekonomicznymi, ekologicznymi i socjalnymi.

  Bliższe informacie na: www.pefc.de lub www.pefc.org.

  Przetarcie obwodowe jest stosowane wyłącznie w przypadku poziomych i półpoziomych słojów rocznych. Czy mimo to mogę stosować w moich produktach bez zastanowienia tarcicę bukową firmy Pollmeier?

  Specjalne cięcie piłą taśmową stycznie dookoła pnia powoduje częstsze występowanie poziomych słojów rocznych. Aby wyprodukować drewno o najlepszych parametrach stosujemy najnowocześniejsze techniki suszenia: do ponad 100 komór trafiają tylko deski o podobnej twardości, ułożone w sztapel w jednakowych pakietach. Ponieważ suszymy wyłącznie deski obrzynane, nie ma efektu dyszy, prąd gorącego powietrza przepływa równomiernie przez pojedyncze warstwy desek.

  Naszą specjalnością jest gwarancja prawidłowej wilgotności drewna.
  Dysponujemy wysokiej klasy komorami suszarniczymi, które zapewniają
  jednolitą wilgotność drewna w całym jego przekroju.

  Wiele zakładów przerabiających drewno metodami tradycyjnymi obawia się,
  że może ono po obróbce pracować. Te obawy wyeliminowaliśmy, dzięki starannej
  fazie kondycjonowania.

  Tarcica bukowa Pollmeier jest wstępnie i obustronnie szlifowana. Czy pozostałości taśmy szlifierskiej (korundu) doprowadzą do zmniejszenia żywotności narzędzi ?

  Tutaj chcielibyśmy Państwa uspokoić. Zainstalowany w naszej firmie system odpylania za każdym wałem szlifierskim zapobiega pozostawaniu pyłu na tarcicy.

  Najlepszymi referencjami są opinie zadowolonych klientów, którzy przerabiają duże ilości tarcicy Pollmeier. Nie informują nas oni o nadmiernym zużyciu swoich narzędzi.

  Poza tym możemy to udowodnić również naukowo: niezależna opinia Uniwersytetu
  w Hamburgu wyraźnie wyklucza pozostałości taśmy szlifierskiej na deskach.

  Dlaczego w ogóle szlifuje się drewno? Nie niesie to ze sobą żadnych zalet w mojej produkcji.

  Na pewno spotkali się Państwo z opisanym poniżej problemem. W przypadku tradycyjnej tarcicy odkrywają Państwo ukryte wady drewna dopiero po struganiu. Wtedy, kiedy już zainwestują Państwo sporo czasu, jest już właściwie za późno. Ocena tarcicy szorstkiej nie pozwala na zidentyfikowanie takich wad drewna jak: plamki mineralne, sęki szpilkowe czy np. fałszywa twardziel.

  Zgodnie z technologią stosowaną w Pollmeier drewno jest wstępnie szlifowane.
  W ten sposób uzyskujemy dosłownie „głęboki wgląd“ w produkowane przez nas drewno i możemy dokonać precyzyjnej segregacji pod względem jakości.
  Korzyścią takiego rozwiązania jest uwzględnienie wad już przed jego obróbką.
  Oznacza to brak reklamacji, oszczędność materiału, kosztów i czasu pracy.

  Podstawą obliczeniową w Pollmeier jest skala KD, ale grubość desek zmniejsza się wraz z wykonaniem szlifu wstępnego.Czy w związku z tym zapłacę za drewno, którego w rzeczywistości całego nie otrzymam?

  Terminowi KD odpowiadają standardowe grubości cięcia, do których przyzwyczaili Państwa poddostawcy. Prosimy pamiętać, że w przypadku zwykłej tarcicy należy najpierw wyrównać powierzchnię – wióry stanowią tutaj odpad. Faza obróbki tj. wyrównania powierzchni jest niezbędna.

  W Pollmeier deski są wyrównywane poprzez wstępne szlifowanie, więc ma miejsce tzw. kalibrowanie grubości. Zaletą tego procesu jest wyeliminowanie strugania wstępnego, które w przypadku tarcicy tradycyjnej jest znaczącym kosztem.

  Przykład: aby wyprodukować płytę klejoną o grubości 42 mm stolarz przy budowie schodów musi stosować tarcicę o grubości nawet 55 mm. W Pollmeier miarę obliczeniową stanowi wprawdzie 52 mm, ale oferowane deski o grubości 48,5 mm (po wstępnym szlifowaniu) są w pełni wykorzystywane. Dlatego można wytwarzać płyty klejone o grubości do 45 mm.

  Wstępne szlifowanie jest podstawową czynnością przy precyzyjnym sortowaniu, pozwalającą na identyfikację ukrytych wad drewna (spójrz też na to pytanie).

  Czy każda deska jest osobno mierzona?

  Aby być dokładniejszymi nie mierzymy desek pojedynczo, lecz obliczamy objętość tarcicy na podstawie jej masy. Fromuła obliczeniowa uwzględnia 7-9% wilgotności drewna. Dodatkowo wyliczona objętość zostaje zmniejszona oo nadmiar długości przy pomocy wskaźnika redukcji.

  Gdzie mogę zakupić Wasze drewno? Jaką minimalną ilość można zakupić?

  Drewno bukowe Pollmeier można nabyć za pośrednictwem naszego oddziału
  w Polsce. Bliższe informacje: Pollmeier Polska w Poznaniu.

  Czy dostanę również inne rodzaje drewna znanej jakości Pollmeier?

  Aktualnie produkujemy wyłącznie tarcicę bukową. Skoncentrowanie się wyłącznie
  na jednym gatunku drewna sprawiło, że w krótkim okresie czasu staliśmy się przodującą firmą na rynku. Mogą Państwo czerpać korzyści z naszego obszernego know - how w zakresie obróbki buka, jakie udało nam się zebrać z biegiem czasu. Dobre drewno w korzystnej cenie.

 • Video: Pollmeier Beech ripped to widths

 • Filmy: Efektywny rozkrój tarcicy liściastej

 • Pobierz

 • Kontakt