Płyta S/Q BauBuche

Płyta / belka BauBuche S

Fornir klejony warstwowo BauBuche S wykorzystywany jest głównie do wytwarzania prętowych elementów konstrukcyjnych. W wyniku wzdłużnego cięcia płyty powstają belki o »małych« przekrojach o szerokości do 60 mm. Jakości powierzchni płyty S BauBuche jest nieistotna, płyta jest rekomendowana do aplikacji „niewidocznych”

Płyta BauBuche Q (termin dostawy na żądanie)

Płyta BauBuche Q zawiera ok. 15% fornirów o włóknach ukierunkowanych wzajemnie prostopadle i wykorzystywana jest do wytwarzania powierzchniowych elementów nośnych, np. elementów ściennych przenoszących obciążenia oraz elementów złożonych, takich jak belki skrzynkowe czy płyty żebrowe. Dzięki poprzecznemu ułożeniu warstw nawet elementy wielkowymiarowe posiadają wysoką odporność na wypaczenie. Jakości powierzchni płyty Q BauBuche jest nieistotna, płyta jest rekomendowana do aplikacji „niewidocznych”.

► Więcej informacji o jakości płyty

Przeznaczenie płyt BauBuche:

  • prętowe elementy konstrukcyjne (BauBuche S)
  • płaskie elementy nośne (BauBuche Q)
  • długości do 18 m
  • duża nośność
     
  • Pollmeier BauBuche Platte S mit faserparallelen Funierlagen und Platte Q mit Querlagen
  • Pollmeier Visualisierung Turnhalle
Pollmeier BauBuche Platte S mit faserparallelen Funierlagen und Platte Q mit Querlagen
Pollmeier Visualisierung Turnhalle