BauBuche GL75 梁

BauBuche GL75 由 40 mm 厚 BauBuche S 层板制成,采用了纹理方向一致的粘合方式。由于 BauBuche GL75 具有极高的强度和刚性,是细长而优雅的建筑物和大跨度结合高负荷的理想材料。
GL75梁可以被安装,这样它的每个单层是垂直对准。
BauBuche 梁出厂时经过砂光处理,是外露构件的理想选择。

选择 BauBuche 梁的原因:

• 高强度特征
• 适合大跨度
• 可用于高柔结构
• 表面质量出众
• 适用于外露区域

  • Produktübersicht über Pollmeier BauBuche - Träger
  • Pollmeier BauBuche - elobau
Produktübersicht über Pollmeier BauBuche - Träger
Pollmeier BauBuche - elobau