Waarom is de sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen een zo veel besproken thema?

Dit is ten eerste een direkt gevolg van de globalisering. De hieraan verbonden problemen en angsten leiden ertoe, dat het de mensen sterker interesseert,
of en hoe ondernemingen aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voldoen.
Ten tweede voert een toenemend milieubewustzijn ertoe, dat consumenten zich meer bezighouden met hoe ondernemingen met milieubescherming omgaan.

Waarom is de sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid
van ondernemingen een zo veel besproken thema?

Dit is ten eerste een direkt gevolg van de globalisering. De hieraan verbonden problemen en angsten leiden ertoe, dat het de mensen sterker interesseert,
of en hoe ondernemingen aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voldoen.
Ten tweede voert een toenemend milieubewustzijn ertoe, dat consumenten zich meer bezighouden met hoe ondernemingen met milieubescherming omgaan.

 

Pollmeier Mitarbeiter

Hoe definieert de Pollmeier Groep haar verantwoordelijkheid tegenover
de maatschappij?

 

Sociale verantwoordelijkheid betekent voor mij, dat een onderneming zich bij al zijn aktiviteiten over de gehele keten van toegevoegde waarde, maatschappelijk gedraagt. Daarbij hoort naast milieubescherming en de verhouding met het eigen personeel ook, dat ondernemingen succesvol moeten zijn. Want enkel succesvolle ondernemingen kunnen de gestelde verwachtingen invullen: duurzame produkten ontwikkelen, toekomstzekere arbeidsplaatsen scheppen, medewerkers ondersteunen, opleidingen aanbieden en een effectieve bijdrage aan de milieubescherming leveren.

Hoe wordt bij de Pollmeier Groep haar sociale verantwoordelijkheid
met betrekking tot de eigen medewerkers gerechtvaardigd?

Wij zetten ons in om onze medewerkers zekere jobs, een aangenaam werkkader en ontwikkelingsmogelijkheden qua carrière te bieden en ze daarbij te ondersteunen om hun professioneel engagement en hun privaatleven en -plannen in overeenstemming te brengen. Bovendien is de gezondheid op lange termijn van onze medewerkers van hoog belang voor ons. We leveren hiertoe een bijdrage met een keuze uit gezonde en vers bereide maaltijden in onze cafeteria’s. Onze medewerkers genieten dagelijks van gratis vers fruit en de mogelijkheid om gratis te fitnessen.

Pollmeier Verwaltung

Welke betekenis heeft natuurbescherming voor de Pollmeier Groep?

Voor ons als zagerij heeft natuurbescherming een bizonder hoge betekenis. Zagerijen lijden onder een paradox: hoewel onze massiefhouten produkten andere (bouw-) produkten zoals bvb. Beton, staal of kunststof met betrekking tot de eco-balans met kop en schouder overstijgen, worden zagerijen in de maatschappij niet als milieuvriendelijke ondernemeingen aanzien. Dit door een voorbeeldige handelswijze tegemoetkomen, ligt ons na aan het hart. Wij kopen ons rondhout uitsluitend uit duurzame en ecologische bosbouw – een bosbouw welke houtgebruik, natuurbescherming en natuurherstel op dezelfde opppervlakte , maar ook onze grondstofvoorziening in de toekomst veilig stelt – want er wordt telkens zoveel hout in het bos gekapt als er tegelijkertijd bijgroeit. Daarenboven geldt bij ons het principe „hout met de kortste weg“. Wij betrekken een groot gedeelte van de nodige hoeveelheden rondhout in een radius van 150 km rond de verschillende vestigingen.

Dit is niet enkel een bijdrage aan de natuur – en klimaatbescherming, bovendien heeft dit een economische reden. Verder wordt de warmte voor de houtdroging, en de in de hallen en bureau’s nodige warmte volledig gewonnen uit energetisch gebruik van afvalprodukten zoals bvb. CO2-neutraal en klimaatvriendelijk schuurstof.
Op onze administratieve zetel hebben wij speciale aandacht geschonken aan een moderne lage-energie bouw.