Płyta klejona

Buk, lekko parzony

Płyta klejona

Panele klejone krawędziowo firmy Pollmeier Panele klejone krawędziowo firmy Pollmeier – dla najwyższej jakości. Dostępne w kolorze bukowym i bukowym czerwonosercowym.

Spółka Pollmeier Leimholz GmbH jest producentem płyty klejonej dla niemieckiego i europejskiego przemysłu meblarskiego. Powstała w 1987 roku w miejscowości Rietberg, Ostwestfalen w niemieckim zagłębiu meblowym. Szybko osiągnęła miano niezawodnego partnera dla producentów wyrobów z drewna. Początkowo proponowała wyłącznie produkty z drewna iglastego, później z olchy amerykańskiej i białego dębu amerykańskiego.
Z upływem czasu Pollmeier Leimholz GmbH stała się producentem wysokiej jakości produktów wyłacznie z drewna bukowego.

Zarządzanie zasobami, od pozyskania drewna okrągłego po dostawę gotowych płyt klejonych oparte jest o kryteria ekonomiczne.

Wysokie wymagania stawiane surowcom, technologii oraz kontroli gwarantują naszym klientom produkt o stałej, wysokiej jakości. Wytrwałość w tych działaniach uplasowała nas wśród niezawodnych partnerów branży meblarskiej.

Zalety drewna klejonego firmy Pollmeier

Ogólne cechy jakościowe

gatunki drewna: buk / buk twardzielowy – lekko parzony

Wilgotność drewna: 7 – 9 %

Wykonanie: płyta klejona z lameli litych.

Klejenie: wg wymogów Grupy D 3 (do wnętrz : częste, krótkotwałe oddziaływanie wody lub pary wodnej albo długotrwałe oddziaływanie wilgotnego powietrza. Nie stosować na zewnątrz.) bez wad technicznych bez łączeniowych wad wdłużnych klejem PVAC wolne od formaldehydu.

Szlifowanie końcowe: ziarnistość nr 80.

Tolerancja: +/- 5 mm na dł. i szer. +/- 0,3 mm na gr.

Wichrowatość: max. 2,5 mm na metr

Ddostarczane ilości: tolerancja ilości dostarczanej +/- 10% / pozycję

Minimalna ilość dostawy: ok. 30 szt./ pozycję

Opakowanie: płyty ułożone w stos na europalecie (wypożyczonej) okryte folią, spięte taśmą.

Certyfikat PEFC

Kupujemy drewno okrągłe wyłącznie z lasów zarządzanych zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska prowdzących zrównoważoną gospodarkę leśną. Pozwala to na wzrost zasobów drzewnych oraz zapewnienie funkcji lasu dla obecnych i przyszłych pokoleń. Gwarancją tych działań jest certyfikat PEFC.

PEFC – co to jest?

PEFC to organizacja pozarządowa utworzona w celu wspierania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez system certyfikacji zasobów leśnych oraz producentów wyrobów z drewna. Każdy właściciel lasu oraz producent może dobrowolnie uczestniczyć w tym procesie. Certyfikat PEFC jest dowodem pochodzenia drewna w łańcuchu: od lasu poprzez producenta aż do gotowego wyrobu. Jest to największa organizacja, która kontroluje 200 mln ha lasów na świecie. Niemiecka jednostka PEFC została utworzona w 1999 roku. Dwie trzecie powierzchni lasów w Niemczech tj. ok 7 mln ha podlega kontroli tej organizacji. Podstawowe wymagania to: wspieranie drzewostanów mieszanych, zakaz zrębu zupełnego, rezygnacja ze środków ochrony roślin. Kontroli dokonują niezależne jednostlki certyfikujace w regularnych odstępach czasu z zachowaniem wymaganych przepisów. www.pefc.de www.pefc.org

Wyjaśnienie użytej terminologii

Sęk
  • Sęk: część gałęzi wrośnięta w drewno pnia.
  • Sęk zdrowy zrośnięty: sęk zdrowy zrośnięty: sęk bez śladów sinizny powstały po zarośnięciu odpadłych gałęzi (tylców) przez słoje roczne.
  • Sęk ołówkowy: sęk o średnicy do 5 mm.
  • Sęk czarny: Sęk z drewna obumarłego.
Sinizna

smugi i plamy różnej wielkości, kształtu i barwy: od szarej do czarnej występujące
w drewnie bielastym pod wpływem działania grzybów.
Drewno nie traci swojej wytrzymałości.

Plamki pochodzenia mineralnego

zabarwienie wynikajace z warunków wzrostu drzewa (sole mineralne gleby).

Zakorki

pasmo kory zarośniętej częściowo
lub całkowicie przez drewno

Pęknięcie

Rozwarstwienie włókien w kierunku wzdłużnym.

Fałszywa twardziel

Ciemniej zabarwiona, wewnętrzna strefa beztwardzielowych gatunków drzew, która nie osłabia twardości drewna . Jej intensywność występowania jest cechą rozpoznawczą buka.

Zaprawki łódkowe

Uformowany kawałek drewna słuący do zaprawiania wad drewna.

Ślady po przekładkach

szare zabarwienie powstałe na skutek stosowania nieodpowiednich przekładek podczas składowania przed suszeniem oraz suszenia drewna.
Ze względu na zastosowanie aluminiowych przekładek,

ślady po przekładkach nie występują na płytach klejonych.

Pollmeier Leimholz GmbH

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub masz jakieś pytania?

POLLMEIER IS A MEMBER OF GERMANY'S FEDERAL ASSOCIATION OF SAWMILLING AND WOOD INDUSTRIES​

Products

Company

Service

POLLMEIER IST MITGLIED DES BUNDESVERBANDS DER SÄGE- UND HOLZINDUSTRIE IN DEUTSCHLAND