Informacja dla klientów, dostawców i kontrahentów zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (UE) (art. 13)

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej lub naszej aplikacji do telefonii mobilnej i zainteresowanie naszą firmą. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych, na przykład imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu następuje zawsze w zgodzie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) i obowiązującymi krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Poprzez tą informację na temat ochrony danych osobowych pragniemy Państwa poinformować o rodzaju, zakresie i celu, w jakim dane osobowe są przez nas gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane. Ponadto pragniemy Państwa poinformować o przysługujących Państwu prawach.

1. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych i innych przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej jest:

Pollmeier Massivholz GmbH & Co.KG

Pferdsdorfer Weg 6

D-99831 Amt Creuzburg

Telefon: +49 (0)36926 945-0

Faks: +49 (0)36926 945-91101

E-mail: datenschutz@pollmeier.com

2. Osoby, których to dotyczy

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych dotyczy wszystkich osób fizycznych, które są klientami, dostawcami lub kontrahentami firmy Pollmeier Massivholz GmbH & Co.KG lub osób zatrudnionych przez klienta, dostawcę lub kontrahenta, współpracujących z firmą Pollmeier Massivholz GmbH & Co.KG. Informacja o ochronie danych osobowych objaśnia sposób, w który firma Pollmeier Massivholz GmbH & Co.KG, Pferdsdorfer Weg 6, 99831 Creuzburg (niżej nazwana „Pollmeier“, „my“, „nas“) oraz firmy i jednostki zależne powiązane z firmą Pollmeier gromadzą i przetwarzają Państwa dane osobowe w ramach realizacji naszego stosunku handlowego.

3. Kategorie danych osobowych

O ile lokalne ustawodawstwo tego nie ogranicza, firma Pollmeier gromadzi, przetwarza i wykorzystuje następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 • tytuł / pozycja / płeć / zawód
 • firmowe dane kontaktowe (adres, telefon, faks, adres e-mail)
 • imię i nazwisko pracodawcy
 • treść komunikacji (np. e-mail, protokoły rozmów lub pisma)
 • wykonane lub oferowane usługi lub produkty
 • informacje na temat rachunków i płatności
 • dane na temat stosunku handlowego
 • dane na temat planowanych inwestycji budowlanych i wykonawców projektu

Korzystanie ze stron internetowych

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej możemy gromadzić określone dane techniczne powiązane z użytkownikiem, które Państwa przeglądarka internetowa przekazuje nam w sposób automatyczny, gdy otwierają Państwo stronę w Internecie lub używają aplikacji na urządzeniu przenośnym. 

Te dane są automatycznie rejestrowane przez nasze serwery. Należą do nich: adres IP, rodzaj przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina otwarcia strony oraz adresy internetowe, czyli adresy URL (Uniform Resource Locator), otwarte przed wejściem na naszą stronę internetową lub po opuszczeniu naszej strony internetowej.

Zależnie od lokalizacji fizycznej użytkownika i odpowiednich danych takie dane techniczne mogą być danymi osobowymi.

W tym kontekście prosimy przestrzegać również naszej wytycznej dotyczącej plików „cookie”:

Użycie plików „cookie”

Aby nasza oferta internetowa była dla Państwa atrakcyjna i aby umożliwić Państwu korzystanie z określonych funkcji, na niektórych stronach używamy tzw. „cookies”. Są to małe pliki tekstowe, które zostają zapisane na Państwa komputerze. Po zakończeniu sesji przeglądarki większość używanych przez nas plików „cookie” zostaje wymazana z Państwa twardego dysku („cookie sesyjne”). Jednak tak zwane „cookie stałe” pozostają na Państwa komputerze, umożliwiając nam rozpoznanie Państwa podczas kolejnej wizyty. Przedsiębiorstwom partnerskim nie wolno poprzez naszą stronę internetową gromadzić, przetwarzać lub wykorzystywać danych osobowych za pośrednictwem plików „cookie”.

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików „cookie” na Państwa komputerze przez dokonanie odpowiednich ustawień przeglądarki, co może jednak prowadzić do ograniczenia zakresu funkcji naszej oferty.

Analytics i pliki „cookie”

Niniejsza strona internetowa używa Google Analytics, usługi analizowania stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google“). Google Analytics używa tzw. „cookies“, plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje uzyskane poprzez pliki „cookie” na temat korzystania przez użytkownika ze strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej adres IP użytkownika jest najpierw skracany przez Google na obszarze Unii Europejskiej lub na obszarze innych krajów członkowskich traktatu o Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam jest skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania ze strony internetowej i opracowania raportów o aktywności na tej stronie internetowej oraz wykonania na rzecz operatora strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i korzystaniem z Internetu. Przesyłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics adres IP nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej można zablokować zapisywanie plików „cookie”; musimy jednak podkreślić, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcjonalności strony internetowej w pełnym zakresie może nie być możliwe. Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu i przesyłaniu do Google wytwarzanych przez plik „cookie” danych odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google przez pobranie i zainstalowanie wtyczek do przeglądarki dostępnych pod linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu danych przez Google Analytics przez kliknięcie na poniższy link. Ustawiony zostanie tzw. plik „cookie opt-out“, który zablokuje zbieranie Państwa danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej: Dezaktywuj Google Analytics Dokładniejsze informacje na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdą Państwo nastronie http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub unter https://www.google.de/intl/de/policies/. Zwracamy uwagę na to, że Google Analytics na tej stronie internetowej został rozszerzony o kod „anonymizeIp“, w celu zapewnienia anonimowego gromadzenia adresów IP (tzw. „IP masking”).

Facebook, Twitter, Pinterest

Nasza oferta zawiera wtyczki sieci społecznościowych takich jak Facebook, Twitter lub Pinterest. Po otwarciu tych stron wykonane zostaje połączenie między Państwa przeglądarką a serwerem danej sieci społecznościowej i przekazanie danych. Przez kliknięcie na przycisk udostępniania („Lubię to”, „Retweet” lub „Pin it”) nasze treści są przekazywane i w Państwa imieniu publikowane na Państwa profilu. Jako usługodawca nie otrzymujemy żadnych informacji na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystywania przez Facebook, Twitter lub Pinterest.

Dalsze informacje znajdą Państwo w oświadczeniach prywatności  FacebookTwitter lub Pinterest.

Newsletter

Dane osobowe zebrane podczas rejestracji w celu otrzymywania newslettera są za Państwa zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO używane tylko do komunikacji z Państwem (np. e-maile potwierdzające rejestrację) oraz przesyłania newslettera.

Wykorzystywaniu adresu e-mail oraz przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych w celu utworzenia profilów użytkownika można się w każdej chwili sprzeciwić przez wysłanie wiadomości na adres baubuche@pollmeier.com lub kliknięcie na link anulujący subskrypcję.

4. Cele przetwarzania danych

O ile jest to konieczne, Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia efektywnych relacji z klientem. Obejmuje to:

 • opracowywanie zapytań i zażaleń
 • korektę uprzednio zarejestrowanych danych osobowych wskutek zmiany danych kontaktowych lub porównywalnych powodów
 • przeprowadzenie czynności koniecznych do zawarcia umowy
 • realizację stosunku umownego
 • opracowywanie rachunków
 • komunikację z Państwem
 • dokumentację stosunku handlowego
 • wysyłanie informacji reklamowych, ofertowych i produktowych
 • gwarantowanie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych

5. Podstawy prawne przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane zawsze w zgodzie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) i obowiązującymi krajowymi przepisami o ochronie danych.

Poniżej znajdą Państwo opis podstaw prawnych, na podstawie których dokonujemy przetwarzania Państwa danych osobowych. Prosimy zwrócić uwagę, że te dane to jedynie przykłady, a nie pełen ani ostateczny wykaz możliwych podstaw prawnych przetwarzania danych.

 Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Określone dane osobowe są przez nas przetwarzane tylko za Państwa uprzednią, wyraźną zgodą, np. jeżeli pozwolili nam Państwo na wysyłanie drogą elektroniczną informacji reklamowych, produktowych lub ofertowych. Mają Państwo prawo w każdej chwili do wycofania zgody w celu zakończenia dalszego przetwarzania danych.

Realizacja zawartej z Państwem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Przetwarzanie danych jest konieczne dla realizacji umowy lub zawarcia umowy. Firma Pollmeier przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zobowiązań prawnych wynikających z tych umów.

Realizacja zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Firma Pollmeier podlega szeregowi wymagań prawnych. Do spełnienia tych wymogów musimy przetwarzać określone dane osobowe. Należą do nich: obowiązki przechowywania, ustawy podatkowe lub przepisy celne.

Zabezpieczenie słusznych interesów firmy Pollmeier lub stron trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Firma Pollmeier przetwarza określone dane osobowe do zabezpieczenia swoich słusznych interesów lub interesów stron trzecich. Następuje to jednak tylko wtedy, gdy Państwa interesy jako strony zainteresowanej w danym przypadku mają charakter podrzędny w stosunku interesów firmy Pollmeier.

5. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych

Firma Pollmeier zasadniczo zapewnia, że Państwa dane osobowe są dostępne wyłącznie ograniczonej liczbie upoważnionych osób, które muszą te dane znać do zapewnienia celów przetwarzania.

Państwa dane osobowe nie są ujawniane, sprzedawane lub w inny sposób przekazywane stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do realizacji umowy z Państwem lub wyrazili Państwo na to wyraźnie zgodę.

W ramach opracowywania Państwa zapytań lub korzystania przez Państwo z naszego serwisu angażujemy również zewnętrznych wykonawców. Te podmioty świadczące usługi są umownie zobowiązane do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych i przetwarzają dane osobowe tylko zgodnie z naszymi instrukcjami.

W takich okolicznościach odbiorcami danych osobowych mogą być między innymi podmioty świadczące usługi, podmioty przetwarzające lub inne podmioty świadczące następujące usługi:

 • wspieranie i konserwacja aplikacji komputerowej/informatycznej
 • niszczenie danych
 • egzekwowanie i wykonywanie płatności
 • marketing (np. newsletter)
 • zakup/zamawianie

Przetwarzanie danych odbywa się zasadniczo w Niemczech lub państwach Unii Europejskiej. Jeżeli gromadzone lub przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe są przekazywane odbiorcom, znajdującym się poza obrębem Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), podjęliśmy odpowiednie środki, gwarantujące zachowanie wymagań rozporządzenia o ochronie danych osobowych, np. ustanowienie odpowiednich unijnych wzorcowych klauzul umownych, certyfikacje ochrony prywatności (USA), uznane kodeksy postępowania lub uznane mechanizmy certyfikacji zgodnie z art. 42 RODO.

6. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe są zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. a RODO rutynowo usuwane, gdy nie są już potrzebne do realizacji umowy i nie podlegają już ustawowym okresom przechowywania.

Usunięcie danych zostaje zastąpione przez zablokowanie danych, o ile istnieją prawne lub rzeczywiste przeszkody utrudniające usunięcie danych, np. jeżeli istnieją odrębne okresy przechowywania określone przez prawo handlowe lub podatkowe, w celu otrzymania dowodów w ramach przepisów dotyczących przedawnienia lub w przypadku istniejących roszczeń.

7. Zautomatyzowany proces decyzyjny

Do utworzenia i realizacji stosunku handlowego zasadniczo nie korzystamy ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji zgodnie z art. 22 RODO. W przypadku użycia tych metod w pojedynczych przypadkach, poinformujemy Państwa o tym fakcie osobno, o ile jest to określone ustawowo.

8. Bezpieczeństwo danych

Firma Pollmeier podjęła techniczne i organizacyjne środki, odpowiednie do zapobiegania nieupoważnionemu lub bezprawnemu ujawnieniu Państwa danych osobowych, nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do Państwa danych osobowych lub utracie, zniszczeniu, zmianie lub uszkodzeniu Państwa danych osobowych w sposób niezamierzony lub bezprawny. Te środki gwarantują poziom bezpieczeństwa, który odpowiada ryzykom, wynikającym z przetwarzania i rodzaju chronionych danych osobowych.

Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane odpowiednio do rozwoju technologicznego.

9. Prawa osób, których to dotyczy

W przypadku pytań odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo w każdej chwili zwrócić na naszego inspektora ochrony danych, który wraz ze swoim zespołem jest do Państwa dyspozycji.

Zakładowy inspektor ochrony danych firmy Pollmeier jest dostępny po adresem:

Steffen Tracz

Pferdsdorfer Weg 6
D-99831 Amt Creuzburg
Niemcy

E-mail: datenschutz@pollmeier.com

Jako stronie zainteresowanej przysługują Państwu ustawowe prawa dotyczące Państwa danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych przez firmę Pollmeier.

Zgodnie z prawem przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do dostępu do odpowiednich danych (prawo do informacji),
 • prawo do sprostowania nieprawdziwych danych lub, z uwzględnieniem celów przetwarzania danych, prawo do uzupełnienia niekompletnych danych (prawo do sprostowania)

i, o ile istnieją określone podstawy i spełnione są ustawowe wymagania,

 • prawo do usunięcia Państwa danych osobowych (prawo do usunięcia),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania),
 • prawo do otrzymywania i przekazywania danych osobowych, które nam Państwo udostępnili, innemu odpowiedzialnemu podmiotowi (prawo do przenoszenia danych) i
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (prawo do sprzeciwu).

Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do odnośnego organu nadzoru nad ochroną danych.

10. Aktualizacja informacji o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności jest aktualnie obowiązujące i datowane na dzień 24 maja 2018 roku.