Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Zrównoważona gospodarka leśna w Pollmeier

Zasada równoważonej gospodarki leśnej nigdzie na świecie nie ma tak długiej tradycji jak w Niemczech. Powstała ona przed ponad 300 laty i jest od tego czasu uznawana za ideał niemieckiej gospodarki leśnej. W Niemczech zrównoważona gospodarka leśna jest wymagana na mocy Federalnej ustawy o lasach i gwarantowana w jej § 11.
Produkty Pollmeier pochodzą w 100% ze zrównoważonej gospodarki leśnej, w której wycinka surowca jest w 100% legalna i kontrolowana przez państwo. Stanowi to najważniejszy dowód legalności pochodzenia w myśl różnych regulacji międzynarodowych, takich jak Rozporządzenie UE w sprawie drewna (EUTR), Lacey Act w USA czy Australian Illegal Logging Prohibition Act.
Oprócz przepisów prawnych istnieją również dodatkowe systemy certyfikacji (dla gospodarki leśnej), takie jak PEFC™(PEFC/04-31-0545), MTTC, SFI, FSC®, gwarantujące konsumentowi określone minimalne standardy w odniesieniu do m.in. zrównoważonego rozwoju i innych kryteriów. Systemy certyfikacji badają jednak standardy danej organizacji – nie ramowe warunki prawne. W zależności od ustawodawstwa, certyfikacja stanowi co prawda ważny punkt oparcia w ocenie legalności, nie stanowi jednak automatycznie jej dowodu.

We have also made a commitment to continually improve upon our energy efficiency. For this purpose, we have introduced a company-wide energy management system in accordance with DIN EN ISO 50001, which is certified by independent auditors on an annual basis. In times of alternative energies and climate change, it makes perfect sense for us to exercise this social and environmental responsibility. We have managed to reduce our power consumption (per product produced) annually by 3 to 7%. What’s more, the thermal energy required in the wood-drying process and in the factory halls and office areas is generated entirely from the energy recovery of waste products such as sanding dust – CO2-neutral and environmentally friendly.

Ważniejsze niezależne systemy certyfikacji (lasów):

PEFC(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) www.pefc.org

+ dobra dostępność objętości dzięki szerokiej certyfikacji w obszarze gospodarki leśnej
+ renomowana marka
+ relatywnie niewielka ilość biurokracji
+ uznawanie innych systemów, takich jak MTTC® i SFI®
+ certyfikowane materiały nie wymagają zazwyczaj dodatkowego narzutu Wada PEFC™:
+ mniej znany przez konsumentów niż FSC®

Wszystkie produkty Pollmeier posiadają zasadniczo certyfikat PEFC ™.

SFI® (Sustainable Forestry Initiative) www.sfiprogram.org

+ najważniejszy system certyfikacji w USA i Kanadzie
+ uznany przez PEFC™

MTCC® (Malaysian Timber Certification Council) www.mtcc.com.my

+ ważny system certyfikacji w Azji i rejonie Pacyfiku
+ pierwszy system certyfikacji drewna egzotycznego uznany przez PEFC™

FSC® (Forest Stewardship Council) https://ic.fsc.org/
Produkty z certyfikatem FSC® są dostępne w Pollmeier na zamówienie FSC® (FSC-C111902).

Skontaktuj się

Chcesz wiedzieć więcej lub masz pytanie?

POLLMEIER IS A MEMBER OF GERMANY'S FEDERAL ASSOCIATION OF SAWMILLING AND WOOD INDUSTRIES​

Products

Company

Service

POLLMEIER IST MITGLIED DES BUNDESVERBANDS DER SÄGE- UND HOLZINDUSTRIE IN DEUTSCHLAND